Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun

Sök

Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun

Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun

Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun

Ärende

 • Logga in

  Ansökan Kulturbidrag avser 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Bidraget är till för att stötta kulturgrupper och övriga organisationer vars verksamhet inte går att kategorisera under något av de andra bidragsformerna. Verksamheterna skall bidra på ett positivt sätt till Vårgårdas kulturutbud, fritidsutbud eller skapa engagemang i samhällsfrågor.

  -Alla som uppfyller krav för detta stöd erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor per år.

  -Alla som uppfyller kraven för detta stöd erhåller ett medlemsbidrag på 20 kronor per medlem och år. Medlemslista skall bifogas ansökan.

  - Utöver grundbidraget och medlemsbidraget kan ytterligare bidrag beviljas utifrån den verksamhet som föreningen har bedrivit under året. Detta skall beskrivas och motiveras samt bifogas i ansökan. Hänsyn tas då till följande faktorer:

  -Arbete med ungdomar

  -Publika evenemang (antal, storlek, innehåll)

  -Publik verksamhet

  -Verksamhetens omkostnader

  Hur verksamheten stärker kommunens attraktionskraft som helhet och/eller bidrar till samhällsutveckling.


  Alla publika aktiviteter skall informeras på kommunens aktivitetskalender.


  Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.


  Sista ansökningsdatum: 2024-04-03
 • Logga in

  Ansökan medlemsbidrag avser 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Syftet med medlemsbidraget är att hjälpa föreningarna med deras allmänna och administrativa kostnader utifrån hur många medlemmar dem har.

  Bidraget skall också motivera föreningarna att bygga upp en verksamhet som lockar många ungdomar.


  -Bidraget utgår efter föreningens medlemsantal

  -Bidraget utgår med max 40kronor per medlem i åldern 7-25år

  -Lista med medlemmar skall bifogas som stöder ansökan

  Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.


  Sista ansökningsdatum: 2024-04-03
 • Logga in

  Ansökan om evenemang- och projektbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Syftet med bidraget är att stötta nya initiativ som gäller projekt eller evenemang i kommunen. som stärker kommunens fritids- och kulturutbud och som stärker kommunens attraktionskraft.

  - Maxbelopp att söka är 50 tkr. (Vid ansökan av högre belopp, kontakta Kultur- och fritidschefen för mer info kring ansökningsprocessen.)

  - Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det som föreningen sökt för.

  - De evenemang som beviljas bidrag ska kommuniceras på kommunens aktivitetskalender.

  - Kommunens logotype, "Vision & tradition" ska kommuniceras i evenemangets annonser, affischer och i annan tryckt eller digitalt information.

   Bidrag kan sökas hela året.


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Ansökan om lokalbidrag avser 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Egen eller hyrd lokal:

  Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal för barn och ungdomsverksamhet (7-25 år)

  -För egna lokaler erhåller föreningen max 40% av el-och uppvärmningskostnader, dock till maxbeloppet per förening och år enligt tabell nedan.

  -För hyrda lokaler erhåller föreningen max 40% av hyreskostnaderna dock till maxbeloppet per förening och år enligt tabell nedan.

  Tabell för maxbelopp:

  0-75 barn och ungdomar: max 10 000kr

  76-150 barn och ungdomar: max 20 000kr

  151-225 barn och ungdomar: max 30 000kr

  226< barn och ungdomar: max 35 000kr

  Hyreskostnaderna måste också bedömas skäliga för den verksamhet som föreningen utövar.

  -Kommunen förbehåller sig rätten att pröva såväl uthyrnings- som lokalkostnad.

  -För hyreskostnader i kommunala fritidsanläggningar erhålles inga bidrag eftersom dessa lokaler redan har subventionerade hyror. Till subventionerade lokaler räknas också Tångahallen och PUA-hallen.

  -Årsredovisning samt kopior på verifikationer på de kostnader som föreningen söker bidrag för, skall bifogas.

  -Erhåller föreningen anläggningsstöd eller någon annan typ av kommunalt stöd för lokalen utgår inget lokalbidrag.


  Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.


  Sista ansökningsdatum: 2024-04-03
 • Logga in

  Ansökan Pensionärsbidrag avser 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Bidrag beviljas enligt följande:

  -Administrationsstöd med 1500kronor per förening och år

  -Medlemsstöd med 20kronor per medlem och år

  Bidraget går att söka en gång per år och bidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som bidraget söks för.

  Information

  - anslag utbetalas inte till privatadress eller privatkonto


  Sista ansökningsdatum: 2024-04-03
 • Logga in

  Bifoga dokument

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Här kan ni skicka in kompletteringar för bidragsansökan.

  Sista ansökningsdatum: 2024-04-30
 • Logga in

  Investeringsbidrag 2024, del 1

  • Period: 01 januari 2024 - 31 mars 2024

  Syftet med bidraget är att stötta föreningar som behöver ett engångsbidrag för investeringar i sin verksamhet.

  -Betalas ut för fysiska investeringar så som material, redskap, nybyggnationer, reparationer och liknande. Bidraget kan även användas för betalning av hantverkare.

  -Maxbelopp att söka är 50tkr. Ansökningar på högre belopp hanteras av kommunstyrelsen.

  -Handläggare av ansökan har möjlighet att bevilja ett lägre bidrag än det som föreningen sökt för.

  -Bidraget går att söka två gånger per år, och bidragsansökningar skall vara kommunen tillhanda senast den 31 mars eller den 30 september.

  Sista ansökningsdatum: 2024-03-31

Om Föreningsservice - Vårgårda

Bidragsmodul för Vårgårda Kommun